Thế giới bền vững

BROUGHT TO YOU BY UNDP

4.8/5 Rating

FREE COURSE

2.8 hours Self-paced learning

5789 learners started this course

Start learning now

Học về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và cách để chấm dứt nạn đói, đảm bảo lương thực, năng lượng, sức khỏe và công việc chất lượng cho mọi người - qua các hành động mà cùng lúc bảo vệ được Trái đất và chống lại biến đổi khí hậu. Hãy cùng nhau xây dựng các cộng đồng an toàn và hòa nhập hơn.

Who this course is for logo

Who this course is for

COURSE LEVEL:

Beginner
Khóa học này dành cho bạn nếu bạn muốn tìm hiểu về các Mục tiêu Phát triển Bền Vững (SDG), và cách để hành động hướng tới sự bền vững.
What you will learn logo

What you will learn

 • 1

  Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) là gì và chúng đem lại lợi ích gì cho chúng ta.

 • 2

  Bền vững về mặt xã hội, văn hóa, môi trường và kinh tế là gì.

 • 3

  Những gì đã được thực hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau để hoàn thành các SDG.

 • 4

  Bạn có thể làm gì để sống một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững hơn.

Content partner

CONTENT IN CO-OPERATION WITH

BROUGHT TO YOU BY

United Nations Development Programme
Course contents: 4 topics logo

Course contents: 4 topics

 • 1

  Mỗi một người trong chúng ta Học về các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và những điều có thể làm để xóa nghèo, thúc đẩy giáo dục cho tất cả mọi người và đạt được bình đẳng giới.

 • 2

  Tiền bạc không phải là tất cả Tìm hiểu cách đảm bảo an ninh lương thực, cuộc sống khỏe mạnh, việc làm chất lượng cho mọi người, cũng như thúc đẩy các mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững.

 • 3

  Hành tinh này ban cho ta tất cả Hiểu cách chống lại biến đổi khí hậu và bảo vệ các đại dương, rừng, biển và tài nguyên biển, cùng lúc đảm bảo quyền tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho mọi người.

 • 4

  Nếu bạn muốn tiến xa, hãy hợp tác cùng nhau Tìm hiểu cách để các thành phố và cộng đồng hòa nhập, an toàn, kiên cường và bền vững hơn; đảm bảo ai cũng có thể tiếp cận năng lượng sạch với giá phải chăng.

What you will get logo

What you will get

When you complete the course you’ll earn a Funzi certificate of achievement. You can showcase your certificate by mentioning it in your CV, Linkedin profile and other professional profiles.

 • Practical skills broken down into bite-sized learning, so that you can complete the course with only 15 min/day for 2 WEEKS

 • Course content in the form of text, visuals, and activities to verify your learning

Here's what your fellow learners are saying about this course logo

Here's what your fellow learners are saying about this course

 • “The course was very informative and with real life practical global applications. ”

  Nancy Wanjiru Kamau
  Kenya

 • “It's a great learning and knowledge impacting course. Have learned more than what I learned in my college for 2 years. Thank you Funzi .”

  – Koech Kipngetich Renson, Kenya

 • “Thank you once more for getting me more conscious about preserving and changing the world. One act at a time. ”

  – Thabisang Zwane, South Africa

View all ratings and reviews

Show this course in other languages

What's great about learning with Funzi?

START THIS FUNZI COURSE NOW - IT'S COMPLETELY FREE

Price: Free

The course consists of easy-to-read compact learning cards and helpful activities. 15 minutes per day is enough with Funzi’s bite-sized learning!

Start the course