[object Object]

Thói quen tiêu dùng và môi trường sống của chúng ta!

1 topic

Tiếng Việt

Certificate of completion available for this course – complete all topics to get it!

Các vấn đề như ô nhiễm, thiên tai, hay biến đổi khí hậu có tác động trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta hơn chúng ta tưởng. Nhận thức đúng về các vấn đề này sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về những điều mình có thể làm để trở thành một phần của giải pháp!

What you will learn

  • Nguyên nhân của các vấn đề về môi trường và xã hội đang diễn ra
  • Cái nhìn toàn cảnh về các thách thức mà chúng ta đang gặp phải
  • Vai trò của mỗi người trong việc tạo ra sự thay đổi và lợi ích của lối sống bền vững
  • Sản phẩm sinh thái công bằng là gì và cách nhận biết chúng

What you will get

When you complete all the topics of this course, you will be awarded with a certificate of completion!

Certificate price: free – sponsored for you by Funzi. The certificate will be delivered as a PDF file that is suitable also for printing.